گروه زیب اندام با هدف خدمت رسانی به جامعه ورزشی شروع به فعالیت کرده است.

در این وب سایت امکان ارائه برنامه ورزشی، غذایی و انواع محصولات مرتبط بفروش میرسد.